OOGDRUK METING


Glaucoom is één van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de westerse wereld. Een vroege ontdekking kan de opgelopen beschadigingen niet herstellen, maar een snelle en goede behandeling kan een verdere beschadiging en de daarmee samenhangende verslechtering van het gezichtsvermogen tegengaan. Een eenvoudig onderzoek, tonometrie genaamd, kan u attent maken op de mogelijkheid van het bestaan van glaucoom.

Bij tonometrie wordt de druk in de oogbol gemeten. De normale druk in het oog ligt tussen de 8 en de 22 mm Hg. Wanneer de oogdruk te hoog wordt, is de kans op het ontstaan van glaucoom verhoogd, waardoor schade aan het netvlies of aan de oogzenuw kan ontstaan. Als bij tonometrie blijkt dat uw oogboldruk hoger is, kunnen andere onderzoeken worden verricht om de diagnose glaucoom met zekerheid te stellen of uit te sluiten. Als glaucoom bij u in de familie voorkomt of als u bijziend bent of als u aan suikerziekte lijdt, moet uw oogdruk ook voor de leeftijd van 40 jaar reeds regelmatig gecontroleerd te worden.

Lucht-tonometer/Applanatie tonometer
Wij maken o.a. gebruik van de lucht-tonometer om na te gaan of er risico op glaucoom bestaat. Dit instrument waarbij een luchtstraal tegen het oog wordt geblazen, is minder nauwkeurig dan een applanatie-tonometer maar voldoet goed voor een oriënterend onderzoek. Bij oogklachten of wanneer u een bril nodig hebt, kan de oogboldruk worden gemeten.

Applanatie-tonometer
Mocht er aanleiding zijn dan kunnen we een nauwkeuriger onderzoek verrichten met behulp van een applanatie-tonometer. De applanatie-tonometer is een verfijnd instrument dat veelal werkt in combinatie met de spleetlamp, het standaardinstrument bij oogonderzoek. In plaats van te liggen moet u bij dit onderzoek rechtop zitten. Uw ogen worden met oogdruppels verdoofd en de tonometer wordt weer rechtstreeks op uw ogen geplaatst. De waarden voor de oogdruk die op deze wijze worden verkregen, zijn zeer nauwkeurig. Nadat de verdovingsdruppels uitgewerkt zijn, kunt u nog een tijdje een gevoel hebben alsof er iets tegen uw oog aanzit.