DIABETISCHE RETHINOPATHIE


Controle kan oogschade bij suikerziekte (retinopathie) tijdig stoppen

Wat doet suikerziekte met het oog?


Suikerziekte (diabetes mellitus) kan afwijkingen op het netvlies geven, zonder dat het zicht meteen vermindert. Deze afwijking heet diabetische retinopathie. De diabetische retinopathie uit zich globaal in twee oogheelkundige afwijkingen: 

  • Een wisselende gezichtsscherpte. Dit komt doordat de suikerspiegel in de verschillende structuren wisselt. Doordat de suikerspiegel veranderd, veranderd ook het brekendvermogen van het oog. Met als gevolg dat de sterktes en gezichtsscherpte fluctueren.

     

  • Netvliesafwijkingen rond de gele vlek (macula). Door de diabetes kunnen er beschadigen optreden aan de bloedvaten. Deze afwijkingen kunnen aanwezig zijn zonder dat het gezichtsvermogen wordt aangetast. Ze kunnen dus aanwezig zijn zonder dat er klachten zijn. 

 

Gevolgen van suikerziekte in het oog


De oogafwijking bij suikerziekte verandert de bloedvaten van het netvlies. De wand van de kleine bloedvaten verandert, waardoor de haarvaatjes afgesloten raken. Dit leidt tot littekenvorming met bloedingen en vochtophoping in het netvlies. Tenslotte kunnen er nieuwe bloedvaten gevormd worden. Deze nieuwe bloedvaten die het lichaam aanmaakt zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen veroorzaken in het glasvocht in het oog.

Kans op suikerziekte in het oog


Hoe langer iemand aan suikerziekte lijdt, hoe groter de kans is op diabetische retinopathie. U kunt al langer suikerziekte hebben, zonder dat u oogklachten heeft. Laat uw ogen daarom controleren bij Oogzorg Praktijk Arnhem zodra suikerziekte vastgesteld is. Oogzorg Praktijk Armhem beschikt over goed opgeleide en ervaren optometristen en is geëquipeerd met de modernste apparatuur om uw ogen te screenen op diabetische retinopathie.

Controle bij suikerziekte


Het advies luidt de controle van suikerziekte na een tot twee jaar te herhalen, ook als u geen oogklachten heeft. Er kunnen afwijkingen optreden in de ogen die (nog) geen klachten geven, maar wel behandeld moeten worden.