CONTACTLENSCONTROLE


Lenscontrole

Dragers van zachte contactlenzen adviseren wij de ogen minimaal elk half jaar te laten controleren. Zachte lenzen zitten comfortabel. Dat kan ook meteen een nadeel zijn; een te hoge belasting van het oog hoeft niet altijd direct voelbaar te zijn. Daarvoor zijn de halfjaarlijkse controles.

Harde lenzen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.

Er wordt op de volgende punten gecontroleerd

  • bepaling gezichtsscherpte,
  • beoordeling pasvorm
  • beoordeling kwaliteit en helderheid lens
  • beoordeling gezondheid van het oog
  • eventueel fundusscopie (beoordeling netvlies) (extra kosten)
  • archiveren en daaruit adviseren.


Deze uitgebreide controle kost € 35,00, maar is gratis bij bestelling van contactlenzen.

Door middel van het formulier kunt u een afspraak maken, wij nemen dan contact met u op. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 026 370 370 5

Stuur hier een afspraak verzoek: