^

MOUCHES VOLANTES


Wat is "mouches volantes"?


Mouches volantes is een andere naam voor de oogaandoening die ook glasvochtvertroebeling genoemd wordt. De medische naam is myodesopsie en is afgeleid van het Grieks. Mouches volantes is een aandoening die relatief veel onder de bevolking voorkomt. Op zich is het hebben van glasvochtvertroebelingen normaal, maar bij sommige mensen kan het zicht er ernstig onder gaan lijden.

Wat zijn de symptomen van "mouches volantes"?


Zwarte draadjes die voorbijzweven
Het begrip "mouches volantes" is Frans en betekent letterlijk: "vliegende vliegjes". Het gaat dan ook om een soort van zwarte vliegjes die wel voor je oog voorbij te lijken vliegen of zweven. Sommige mensen hebben het ook over zwarte, traag voorbij zwevende zwarte draadjes die met de beweging van je oog lijken mee te gaan.

Zwarte puntjes en stipjes voor je ogen
Een andere vorm van mouches volantes zijn zwarte puntjes. Hoe meer je op deze voorbijzwevende puntjes gaat letten, hoe meer ze je gaan storen. Soms komen ze alleen voor en soms in groep. Zo zal je soms één enkele zwarte draad voor je gezichtsveld zien, terwijl je op een andere dag het ene zwart puntje na het andere langzaam ziet voorbijzweven.

Vaak voorkomend bij veel licht.

De mouches volantes komen meer voor op momenten dat er veel licht is, zoals wanneer de zon aan de azuurblauwe hemel schijnt. Ook aan de computer kan je deze vlekjes vaak opmerken: sommige mensen zien de vlekjes meezweven van de linkerkant naar de rechterkant van het scherm, wanneer ze een zin lezen bijvoorbeeld.

Wat zijn de oorzaken van de glasvochtvertroebeling?


De glasvochtvertroebeling die zorgt voor de voorbijvliegende puntjes kan meerdere oorzaken hebben:
  • bijziendheid: mouches volantes komt meer voor bij bijzienden doordat het glasvocht verdikt
  • uveïtis: oogontsteking die vaak samen gaat met auto-immuunziekten
  • suikerziekte: bij diabetespatiënten kan bloed in het glasvocht leiden tot vertroebeling
  • glasvochtloslating: als op oudere leeftijd het glasvocht loslaat van het netvlies

Onderzoek bij huisarts en oogarts.


Zijn de mouches volantes hinderlijk voor je zicht?
ls je veel last ondervindt van deze zwarte vlekjes en als ze hinderlijk zijn voor je zicht, dan ga je best eens naar de huisarts. Deze zal je allerlei vragen stellen over je ervaringen met deze aandoening. Dan zal uitgemaakt worden of verder onderzoek bij de oogarts nodig zal zijn.

Is het netvlies gescheurd?


Ook de oogarts zal je een heleboel vragen stellen over de evolutie van de mouches volantes. Heb je er met tussenpozen last van of is het de laatste tijd erger geworden? De oogarts zal daarbij een onderzoek doen naar eventuele scheurtjes in het netvlies. Als blijkt dat het netvlies gescheurd is, dan zal dit moeten hersteld worden met lasertherapie.


In de meeste gevallen zijn de mouches volantes echter een vrij onschuldig fenomeen. Vaak heb je er last van als je ogen veel hebben moeten "werken" en je bijvoorbeeld lang aan de pc hebt gewerkt. Je ogen gaan dan vermoeid worden en dan ga je er meer last van hebben. Dan komt het erop aan om tijdig met intensieve "oog"-inspanningen te stoppen en je ogen wat rust te gunnen.

Doorgaans zijn mouches volantes van voorbijgaande aard.


Bij de meeste mensen die er last van ondervinden hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden. Af en toe hebben ze last van zwevende zwarte stipjes en na een tijd verdwijnt het fenomeen weer. Wat een vaak voorkomende ervaring is, is een toegenomen hinderlijkheid als je erop gaat letten. Het beste is om er - zo mogelijk - geen aandacht aan te besteden en ermee te leren leven, hoe vervelend het ook is. Als dit geen optie voor je is, is het beter om naar een oogarts te gaan en een oplossing te vragen voor je probleem. Dit is zeker aan te raden als je een duidelijke verergering van de symptomen hebt gemerkt.
Loading...
Bentinckstraat 36 | 6811 EE | Arnhem
026 370 370 5