^

MACULA DEGENERATIE


macula degeneratie

Wat is Macula Degeneratie?


Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de gele vlek.
Het ontstaat wanneer de kegeltjes in de macula afsterven. Dit veroorzaakt een achteruitgang of verlies van het gezichtsvermogen in het centrale, scherpe zien (zie Afb. 2). Hierdoor is het oog minder goed tot slecht in staat details en kleuren waar te nemen. Het perifere zien blijft in de meeste gevallen gespaard. De aandoening treedt meestal op bij het ouder wordende oog. Vaak wordt macula degeneratie ‘slijtage’ van het netvlies genoemd.
In de westerse wereld, dus ook in Nederland, is leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD) de belangrijkste oorzaak van een blijvende achteruitgang van het gezichtsvermogen bij mensen boven de 65 jaar.
Er zijn twee vormen van leeftijdsgebonden macula degeneratie:

Droge macula degeneratie (‘droge’ LMD)


Deze vorm van macula degeneratie begint als kleine afzettingen op het netvlies die zich ophopen in de macula (zie Afb. 3). Het optreden van deze afzettingen gaat samen met vermindering van het aantal kegeltjes in de macula, waardoor het zien zal verslechteren. Dit is een sluipend en zéér langzaam verlopend proces, waarbij het vele jaren kan duren, voordat het zien achteruit gaat. Gewoonlijk zijn beide ogen min of meer gelijktijdig aangedaan. Het is bij de droge LMD belangrijk dat in de gaten wordt gehouden of er vertekening gaat optreden in het beeld zoals bijvoorbeeld rechte lijnen die in de loop van de tijd krom/vertekend gezien worden. Dit kan wijzen op het ontstaan van de ernstiger vorm van LMD, namelijk de 'natte' vorm.

Natte macula degeneratie (‘natte’ LMD)


Bij natte LMD verloopt het proces van slechter gaan zien veel sneller dan bij de droge LMD. Uiteindelijk ontstaat een litteken in de macula met verlies van het centrale zien. Natte LMD treedt vrijwel alleen op bij mensen die al droge LMD hebben.Afb. 1 Anatomie van het oog met de localisatie van de retina en de macula.
macula degeneratie
Afb. 2 Het zicht van een patiënt met LMD. Het kleurenzien is slecht en in het centrum bevindt zich een grote wazige vlek.
macula degeneratie
Afb. 3. ‘Droge’ maculadegeneratie. De fijne wit-gele vlekjes zijn drusen.
macula degeneratie
Afb. 4. Een bloeding bij ‘natte’ maculadegeneratie.
Loading...
Bentinckstraat 36 | 6811 EE | Arnhem
026 370 370 5