^

GLAUCOOM


glaucoom

Wat is glaucoom?


Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan.
De oorzaak is waarschijnlijk een slechte doorbloeding van de oogzenuw. Vaak (maar niet altijd) is er een relatie met een te hoge oogdruk.
Door het verlies van de zenuwvezels ontstaan blinde vlekken in het gezichtsveld, ook wel gezichtsvelddefecten genoemd.
Als de ziekte niet of onvoldoende wordt behandeld zullen de gezichtsvelddefecten groter worden en kan in een laat stadium ook het scherpe zien worden aangetast (zie Afb. 2 en 3)
Het mechanisme dat bij glaucoom leidt tot de aantasting van de oogzenuw, is nog steeds niet tot in alle details bekend. Wel zijn er veel factoren bekend die de kans op optreden van glaucoom aanzienlijk verhogen (risicofactoren):

  • Verhoogde oogdruk
  • Glaucoom in de familie
  • Hoge leeftijd
  • Sterke bij- of verziendheid
  • Negroïde mensen hebben vaker glaucoom
  • Afwijkingen van de bloedvaten bij of in het oog
Afb. 1 Een dwarsdoorsnede door de oogzenuw. Bij schade aan de oogzenuw door glaucoom gaan de zenuwvezels kapot. Hierdoor ontstaat een typische uitholling of ‘excavatie’ van de oogzenuw.
glaucoom
Afb. 2 Het normale gezichtsveld.
glaucoom
Afb. 3. Het gezichtsveld van iemand met vergevorderde vorm van glaucoom.
Loading...
Bentinckstraat 36 | 6811 EE | Arnhem
026 370 370 5